Search

Utlysning: Utveckla framtidens vattenkraft

Energimyndigheten utlyser medel för dig som vill bidra till utvecklingen av en hållbar svensk vattenkraft.

Stöd ges för projekt med fokus på system- och miljörelaterade frågor kopplat till vattenkraftområdet.

Programmets syfte är att bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem. De prioriterade insatserna inom programmet kan delas in efter tre olika integrerade utmaningsområden.

  • Vattenkraften som en reglerande resurs
  • Vattenkraftens miljöpåverkan
  • Vattenkraften som säker och effektiv energiresurs

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom programmets områden. Sök senast 6 mars 2019.

Utlysning: Utveckla framtidens vattenkraftlänk till annan webbplats