Search

Utlysning till FFI Energi & Miljö

Energimyndigheten har ett program som heter Energi & Miljö som är inriktat mot fordonsrelaterade forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter inom områdena ökad energieffektivitet, övergång till förnybara bränslen, minskad lokal/regional miljöpåverkan samt områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

Programmet Energi & Miljö har som mål att bidra till reduktion av utsläppen av fossilt CO² och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner.

Sista dag för ansökan

Sista dag för ansökan är 11 december, klockan 14.00.

Information om programmet Energi & Miljölänk till annan webbplats