Search

Utlysning om innovations- och IP-checkar

Med start hösten 2018 kan små och medelstora företag söka innovations- och IP-checkar för att utveckla sin affärsverksamhet.

En innovationscheck ska användas till att utvärdera en projektidé i en tidig fas med hjälp av extern kompetens. IP-checken ska användas till att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar med hjälp av en konsult med expertkunskaper i frågor om immateriella tillgångar.

Innovations- och IP-checken är ett bidrag på max 100 000 kronor. De företag som uppfyller kriterierna får del av erbjudandet via rådgivare på Almi och därefter hanteras ansökan av Vinnova.

Utlysning om innovations- och IP-checkarlänk till annan webbplats