Search

Utlysning: Internationella projekt inom Solar-ERA.NET Cofund 2

Energimyndigheten utlyser 8 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2018 års utlysning inom det europeiska samarbetet Solar-ERA.NET Cofund 2. Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser. Skisserna ska vara inlämnad till Solar-ERA.NET-sekretariat.

Svenska svenska företag och forskningsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området solceller och termisk solel. 15 europeiska länder och regioner deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på cirka 22 miljoner euro.

Projektet kan starta mellan 1 mars 2019 och 31 maj 2019. Beslut fattas preliminärt februari 2019.

Sista dag för ansökan: 2 oktober 2018, klockan 16.00.

Utlysning Viable Citieslänk till annan webbplats