Search

Utlysning inom cirkulär och biobaserad ekonomi

Vinnova planerar flera nya satsningar under 2018 och i vår startar de ett nytt program, "Cirkulär och biobaserad ekonomi". Den första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

Utlysningen är indelad i två etapper där detta erbjudande avser etapp nummer ett och förstudier.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Konstellationer ska bestå av minst två parter.

Hur mycket kan du söka?

I första etappen maximalt 500 000 kronor och stödnivån är maximalt 80 procent

Utlysningen öppnar 3 maj

Vinnovas program Cirkulär och biobaserad ekonomilänk till annan webbplats