Search

Utlysning från Vinnova

Vinnova utlyser medel till innovationer för ett hållbart samhälle. 

Har du kreativa och banbrytande idéer kring hur vi kan utveckla ett mer hållbart samhälle? I så fall bör du ta del av Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” som fokuserar på områdena miljö, transport och hållbara städer.

Erbjudandet riktar sig till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Aktörskonstellationerna ska bestå av minst två parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation.

Utlysningen öppnar 15 juni och stänger 2 oktober.

Innovationer för ett hållbart samhällelänk till annan webbplats