Search

Utlysning för verifiering av nya energi­innovationer med affärs­fokus

Energimyndigheten erbjuder stöd för verifiering av nya innovativa produkter och tjänster som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet.

Projekt som kan få stöd inom ramen för denna utlysning ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energi­systemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

Maximalt stödbelopp per projekt är 2 miljoner kronor.

Sista ansökningsdag är 3 oktober 2018.

Utlysning från Energimyndighetenlänk till annan webbplats