Search

Utlysning för utveckling av produktionssystem för biomassa för energi och material

Energimyndigheten utlyser cirka 30 miljoner kronor för att stödja forskning och innovationer som bidrar till en ökad tillgång på biomassa som efterfrågas av energisektorn och den biobaserade industrin.

Utlysningen riktar sig till svenska aktörer som utvecklar produktionssystem i skog, åker och hav eller system för att omhänderta och processanpassa den skördade biomassan.

Sista dag för ansökan är 29 november 2018.

Utlysning om biomassalänk till annan webbplats