Search

Utlysning för stadsinnovationer 

Naturvårdsverket vill se en stärkt efterfrågan och ett ökat användande av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön.

Avancerad miljöteknik behövs i utvecklingen av städerna. Naturvårdsverket satsar 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. 17 miljoner fördelas per år.

Stöd kan sökas för projektering, förstudier och planering för användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

Utlysningen är öppen 3-24 september 2018 och omfattar drygt 9 miljoner kronor. Beslut om stöd förväntas ske i slutet av november.

Utlysning från Naturvårdsverketlänk till annan webbplats