Search

Utlysning för förnybara drivmedel genom systemanalyser

Energimyndigheten har en utlysning för dig som forskar, arbetar med eller har nytta av systeminriktade analyser i ditt arbete.

Du är välkommen att söka stöd för att främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel.

Forskningsprojekten ska bidra till att öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel. Särskilt välkomnas forskningsprojekt som drivs av flera olika aktörer tvärsektoriellt i exempelvis en värdekedja, gärna tillsammans med potentiella mottagare av resultaten.

Sista dag för ansökan är 21 februari 2019.

Utlysning för att utveckla användningen av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyserlänk till annan webbplats