Search

Utlysning för etanol och elektrifierade godstransporter

Du som vill bilda innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter är välkommen att söka stöd.

Företag, forskningsinstitut, organisationer för kunskapsspridning, icke-vinstdrivande organisationer samt andra relaterade ekonomiska aktörer kan söka stöd inom utlysningen.

Utlysta medel: Max 25 miljoner kronor

Sista dag för ansökan: 3 september 2018.

Utlysning för etanol och elektrifierade godstransporterlänk till annan webbplats