Search

Utlysning för att skapa ett transporteffektivt samhälle

Vill du bidra till att gå från ord till handling och skapa ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt?

Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar.

Det är Energimyndigheten som står bakom den här utlysningen.

Ansök senast 21 januari 2019.

Skapa ett transporteffektivt samhällelänk till annan webbplats