Search

Utlysning av medel till ett forskningsprogram

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forsknings­program.

Forskningsprogrammet ska adressera betydande miljöutmaningar som samhället står inför och främja långsiktiga lösningar. Utlysningens fokus ligger i att genom användning av olika designverktyg och -koncept minska exponering för farliga kemikalier.

Forskningsprogrammet ska bidra till en effektiv resursanvändning under hela livscykeln för produkter och de kemikalier produkter innehåller. Programmet ska bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Utlysning av medel till ett forskningsprogramlänk till annan webbplats