Search

Två innovationstävlingar

Nu lanserar två nya innovationstävlingar inom Hållbar mobilitet som tjänst och Lokala hållbara energisystem.

A Challenge from Sweden är ett initiativ av Energimyndigheten i samarbete med flera organisationer.

Tävlingarna lanserades i samband med publiceringen av World Economic Forums rapport Accelerating Sustainable Energy Innovation.

Tävlingarna ska möta de miljö- och klimatmål som städer, regioner, länder, internationella organisationer och företag har förbundit sig till vid Parisavtalet.

Tävlingarna är öppna för nationella och internationella deltagare och de kriterier som kommuniceras i tävlingarna baseras på faktiska behov hos en mängd organisationer, vilka ställer sig bakom dessa satsningar. Det innebär att de innovatörer och entreprenörer som deltar i tävlingarna får en god bild av vad som krävs för att vinna marknadsandelar inom tävlingens tematiska område.

Nyhet om innovationstävlingar på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats