Search

Trenderna inom Cleantech följer de stora ödesfrågorna

Altered

Det finns en risk att Sverige förlorar mark inom Cleantech-sektorn till länder som Kina och Indien. Till stor del beror det på att staten inte längre driver på genom att ställa krav i upphandlingarna. Det menar Östen Ekengren, vice vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.

Internet of Things, IoT, när maskiner och system kommunicerar med varandra, har varit stort när det gäller el- och energiproduktion. Men Östen Ekengren tror att vi kommer att se mer av IoT inom en lång rad andra områden i en snar framtid.

– Det är när vi genom IoT och artificiell intelligens, AI, kan effektivisera allt från trafik, vatten, avlopp, avfallsflöden med mera, som vi kommer att kunna optimera våra städer, säger han. Det är en enorm möjlighet om vi börjar tänka om på rätt sätt.

Den sortens system är oerhört intressanta globalt. För även om vi till exempel är bortskämda med att ha god tillgång till rent vatten i Sverige, så är vatten en ödesfråga på många håll i världen.

– Men det går fort, så det gäller att hänga på, säger Östen Ekengren. I San Diego är det till exempel förbjudet att bygga större kontors­fastigheter utan att ha lokal vattenrening i byggnaden. Det renade vattnet används i toaletterna för att inte slösa med dricksvattnet.

I Sverige har vi de senaste åren börjat prata om vattentillgången i och med låga grundvattenstånd i landets sydöstra delar samt på Öland och på Gotland. Ett svenskt intresse för vattenfrågor ger goda utvecklings­möjligheter för företag som har idéer.

– En annan fråga som förmodligen är den största utmaningen finns inom transportsektorn, säger Östen Ekengren. Insikten om att elbilen inte är räddningen, eftersom det helt enkelt inte finns plats på gatorna, kommer leda till att vi kommer att behöva fler kollektiva lösningar för våra persontransporter.

Dessutom är batteridrift inte någon bra lösning i länder där elektriciteten huvudsakligen kommer från kol, olja och naturgas. Biogas, biodiesel och etanol är då bättre alternativ om de framställs på rätt sätt.

Även om Sverige ligger bra till inom Cleantech, så bör vi inte underskatta det som händer i Kina.

– Det är lätt att tro att vi sitter säkert och stabilt när det gäller Cleantech-sektorn i Sverige, säger Östen Ekengren. Och visst har vi en bättre struktur på vårt samhälle, så vi kan utnyttja de nya idéerna på ett effektivt sätt. Men Kinas politiska system gör att de kan jobba på ett helt annat sätt.

Kinesiska företag är skyddade av staten och får ofta monopol eller oligopol inom de sektorer de verkar. Det gör att de kan bygga sig stora i lugn och ro, för att sedan ge sig ut i världen när de känner sig mogna. Samtidigt är konkurrerande företag från övriga världen förhindrade att ta sig in på den kinesiska marknaden.

– Vi behöver bli bättre på att driva på med våra offentliga upphandlingar, säger Östen Ekengren. Våra gamla storföretag blev framgångsrika mycket på grund av stora statliga beställningar som drev tekniken framåt. Nu sitter vi i en situation där det anses som ett konkurrenshinder att ställa hårda krav i våra upphandlingar. Vi vill ha in kreativa lösningar inom exempelvis byggsektorn, men vi upphandlar tio år gammal teknik. Där måste vi bli bättre.

Tillbaka till nyhetsbrevet Trendmejl april 2018