Search

TERMO- värme och kyla för framtidens energisystem

Energimyndigheten utlyser omkring 60 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem. I denna utlysning välkomnas projektförslag brett inom hela programmet. Projekt med kommersialiserings- och exportfrämjande inslag välkomnas särskilt.

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till detta syfte.

Läs mer om utlysningenlänk till annan webbplats

Ansök senast 17 januari 2018