Search

Sveriges klimatmål betydligt hårdare än EU:s

Sverige kämpar i motvind för att få EU att kraftigt skärpa gränserna för utsläpp av växthusgaser. Låga krav inom resten av EU riskerar att slå hårt mot svensk exportindustri, skriver TT.

Förvirrande årtal

För att göra det hela ännu mer förvirrande diskuterar ministerrådet nu gränserna för utsläpp av växthusgaser 2030, men jämfört med 2021. EU-kommissionens förslag är en sänkning med 30 procent, EU-parlamentet tog förra veckan beslut om en kompromiss som landade på 40 procent. Miljöminister Karolina Skog (MP) föreslår en sänkning med 50 procent.

Artikel Sveriges klimatmål betydligt hårdare än EU:slänk till annan webbplats