Search

Sustainable Urban Solutions Köpenhamn 2018

Bild på scenen vid Sustainable Urban Solutions i Köpenhamn

Hur ska vi matcha städers utmaningar inom hållbarhetsområdet mot företags lösningar och på så sätt öka samarbetet mellan städer och företag? Det var frågan som konferensen Sustainable Urban Solutions i Köpenhamn 23 maj 2018 kretsade kring.

Konferensen anordnades av sju nordiska partners, bland andra Tillväxtverket och Cleantech Scandinavia, som en del av Nordic Clean Energy Week. Under veckan samlades experter, företagsledare och beslutsfattare från hela världen för att delta i två politiska forum – Clean Energy Ministerial och Mission Innovation.

¬– Det var en väldigt lyckad konferens med cirka 400 deltagare, trots att flera aktiviteter inom området pågick i Köpenhamn samtidigt, säger Cecilia Ankarstig, projektledare på Tillväxtverket. Engagemanget var fantastiskt!

Föreläsningar och workshops

En av de inledande talarna var Mark Watts, verkställande direktör för det globala nätverket C40 som pratade om ”Role of Cities as Demand Drivers”. År 2005 initierades nätverket av den dåvarande borgmästaren för London, Ken Livingston, i syfte att införa mätbara klimatförändringar, minska växthusgasutsläpp och klimatrisker. C40 omfattar idag 96 av världens största städer. Föreläste gjorde även bland andra Anders Wijkman, ordförande i Climate-KIC som pratade om ”Cities as Demand Drivers and the Need for Partnerships”.

Efter de inledande föreläsningarna var det dags för städerna att presentera sina utmaningar. Tolv städer med olika utmaningar delades in i fyra kategorier där olika problem kopplade till det specifika temat presenterades:

  • Energy & Built Environment
  • Mobility
  • Resilience
  • Smart Data for Cities

Sedan hölls individuella workshops med respektive stad där handplockade företag fick leverera förslag till lösningar på utmaningarna.

– Upplägget var framtaget för att skapa ”runda-bord-diskussioner” och lösa upp de knutar som finns kopplade till utmaningarna, förklarar Maria Tengvard, projektledare på Tillväxtverket.

Städerna har olika förutsättningar och därför varierar deras utmaningar. Vissa städers utmaningar är enklare och mer konkreta och andra är stora och övergripande.

– En del städer kom väldigt långt i sina affärer medan andra mer fick med sig ett sätt att tänka för att komma vidare, förklarar Cecilia Ankarstig.

Dagen innehöll flera chanser till att nätverka med företrädare för städer och företag. Många valde att stanna kvar på det efterföljande minglet och engagera sig i varandras utmaningar med ett tydligt fokus på att hitta lösningar.

Till Swedish Cleantech