Search

Stöd till nya marknader

Med finansiering från Sida hjälper vi företag att undersöka marknader och demonstrera miljötekniska lösningar i 14 utvecklingsländer.

I samarbete med Sida kan du via Tillväxtverket söka programmet Demo Miljö, för att bidra till att ny miljöteknik når de länder där den behövs. Företag och andra organisationer kan söka pengar till projekt som innebär överföring av miljöteknik mellan en organisation i ett av projektländerna (utvecklingslandet) och en organisation i ett annat land (exempelvis Sverige).

Det finns två typer av finansiering att söka: planeringsbidrag (såsom förstudie) och stöd till demonstrationsprojekt (exemplevis en miljöteknikanläggning för sprídning av tekniken).

Du kan ansöka löpande fram till den 21 oktober 2018 för demonstrationsprojekt och fram till den 15 mars 2019 för planeringsbidrag.

Demo Miljö på Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats