Search

Stöd till batteriforskning

Energimyndigheten har nu en utlysning på cirka 40 miljoner kronor för dig som vill bidra till utveckling inom batteriområdet.

Alla som forskar kring batterier för fordon, farkoster eller stationär enegilagring eller återanvändning och återvinning av batterier är välkommen att söka stöd.

I denna utlysning efterfrågas speciellt, utan inbördes rangordning:

  • Projekt som har förutsättningar att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft inom batteriåtervinning och cirkulära flöden.
  • Studier som ger underlag för ett svenskt remissvar till EU:s Batteridirektiv som kommer revideras med början år 2019. Fördjupningar kan göras för olika typer och tillämpningar av batterier om till exempel insamlingsmål, ”second use”, materialåtervinningsmål och beteendevetenskap kring dessa frågor.
  • Projekt som främjar resurseffektivitet, till exempel kring cirkulär ekonomi eller hållbara material.
  • Projekt kring LCA för batterier.
  • Projekt om hur batterier kan anpassas till eller hur de åldras under ”second use”.

Sista dag för ansökan är 29 januari 2019.

Utlysning från Energimyndigheten för batteriforskninglänk till annan webbplats