Search

Stödmedlen du inte får glömma

Kapital och kontakter

Att söka stöd och bidrag är ett bra sätt att få kapital till ditt företag. Och dessutom är det större chans att riskkapital och crowdfunders vill investera när det allmänna har gått in med pengar. Här är sju öppna utlysningar för cleantech-företag.

Att pengar attraherar pengar är en gammal sanning. Därför är offentlig finansiering ett bra sätt att börja, innan det är dags att crowdfunda eller söka riskkapital. För trots att det är många som slåss om de olika projektstöden och bidragen staten står för, och trots att det tar tid att sätta sig in i de olika kriterierna och ansökningsprocesserna, så kan det offentliga stödet locka till sig fler investerare.
Att ha fått stöd från staten betraktas ofta som ett “seal of approval” för dem som letar investeringar.
Men precis som när det gäller att attrahera investerare, så gäller det att ha fokus på affären och kunderna först och främst. För om det är något som attraherar såväl bidrag som investerare, så är det framgång och potential.
Här är ett urval av öppna utlysningar fokuserade på cleantech:

Naturvårdsverket — Klimatklivet

Naturvårdsverket — Klimatklivetlänk till annan webbplats

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.
Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.
Under 2017 delas 1,2 miljarder kronor ut, och resterande år fram till 2020 kommer 700 miljoner kronor per år att delas ut.

Energimyndigheten — Konceptutveckling av nya energiinnovationer med affärsfokus

Energimyndigheten — Konceptutveckling av nya energiinnovationer med affärsfokuslänk till annan webbplats

Stödet kan sökas för att utvärdera konceptets energirelevans och dess kommersiella potential samt för att säkerställa de mest grundläggande hörnstenarna för en fortsatt utveckling och kommersialisering. Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.
Maximalt stödbelopp per projekt är 250 000 kronor.

Energimyndigheten — Pilot- och demonstrationsprojekt

Energimyndigheten — Pilot- och demonstrationsprojektlänk till annan webbplats

Projektpengar till större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt.
Energimyndigheten finansierar pilot- och demonstrationsprojekt inom ramen för myndighetens uppdrag. Större pilot- och demonstrationsprojekt är projekt som sökt över cirka 10 miljoner kronor i stöd.

Nopef — Förstudier för internationalisering

Nopef — Förstudier för internationaliseringlänk till annan webbplats

Nopef beviljar finansiering till nordiska små- och medelstora företag för förstudier relaterade till grön tillväxt och hållbar utveckling i ett land utanför EU/Efta.
Förstudierna skall bidra till direkta eller indirekta miljöeffekter samt en ökad miljömedvetenhet i projektländerna och ha som mål att utvärdera en etablering av affärsverksamhet i projektlandet.


Tillväxtverket — Demo Miljö

Tillväxtverket — Demo Miljö (öppnar i januari 2018)länk till annan webbplats

Stöd för företag som har beprövad teknologi och vill in på nya marknader. Fokus ligger på klimatanpassning, ekosystem, förnyelsebar energi, vatten och sanitet, urban utveckling i fjorton länder:
Afrika: Kenya, Mozambique, Tanzania, Zambia
Asien: Bangladesh, Kambodja
Sydamerika: Bolivia, Colombia, Guatemala
Västra Balkan: Bosnien Hercegovina, Serbien
Östeuropa: Georgien, Moldavien, Ukraina

 

Nordiska utvecklingsfonden — Nordic Climate Facility

Nordiska utvecklingsfonden — Nordic Climate Facility (öppnar under 2018)länk till annan webbplats

NCF ger stödpengar för att testa innovativa klimatsmarta koncept på nya marknader för att minska risken för företag som vill ta sig in på outvecklade marknader. NCF finansierar projekt på mellan 250 000 och 500 000 euro.

 

Till Swedish Cleantech