Search

Solindex visar orter med förutsättningar för solkraft

Vattenfalls Solindex visar hur mycket solenergi som kan skapas årligen i olika delar av landet baserat på solens globalstrålning.

Sverige har tack vare långa sommardagar mycket goda förutsättningar för solenergi. Solindexet visar också att de län som har bäst förutsättningar för solenergi är Västra Götaland och Skåne.

Solindexet visar att om alla småhus i Blekinge och Västernorrlands län får soltak skulle länen producera lika mycket energi, trots stora geografiska skillnader. 

Solindexlänk till annan webbplats