Search

Solenergi från havets djup

swedish algae

En kiselalg som utvecklat sitt skal för att fånga solljus på havets botten, kan öka solpanelers effektivitet med upp till 60 procent. Bolaget Swedish Algae Factory ska nu börja använda algernas skal kommersiellt.

– Bolaget är fortfarande i en väldigt tidig fas men det kommersiella värdet av en så här stor förbättring av solpaneler är fantastiskt, säger Tobias Elmquist på Chalmers Ventures.

Swedish Algae Factory är en del av Chalmers Ventures accelerator och utforskar möjligheten att använda skalen från kiselalgerna för att förbättra effektiviteten i solpaneler, vilket potentiellt kan öka effektiviteten i en kiselbaserad solpanel med cirka fyra procent. Och i en nästa generations solceller, så kallade DSSC, med så mycket som 60 procent.

Med kapital från Chalmers Ventures, Almi Invest och KIC Innoenergy samt bidrag från Energimyndigheten utvecklar de just nu lösningen vidare med målet att framåt inkorporera materialet i kommersiella solpaneler.

Att använda materialet för att öka effekten i solpaneler är bolagets långsiktiga mål men de kommer även sälja material i andra tillämpningar på vägen dit. Exempel på användningsområden är blockering av UV-ljus samt som en mer hållbar ingrediens i kosmetika och hudvård.

Men företaget har haft en utmaning i att överbrygga ett konservativt tänkande i solenergi- och kemibranschen. Det har handlat om att övertyga de potentiella köparna om att ett biologiskt material är lika effektivt som ett syntetiskt. Om inte effektivare. Dessutom sitter exempelvis solpanelsproducenter ofta i femårsplaner när det gäller teknisk utveckling av sina produkter, så det gäller att hålla sig framme i rätt tid.

En annan utmaning har varit skalbarheten. Det är ingen enkel process att gå från småskalig produktion till storskalig produktion. Därför har det för Swedish Algae Factory varit viktigt att hitta mindre kunder som även är villiga att köpa materialet under uppskalningsprocessen inom exempelvis hudvårds- och UV-blockeringstillämpningar.

Idag driftar Swedish Algae Factory en mindre algodling i prototypskala som de nu skalar upp till en första, mindre, kommersiell anläggning som förhoppningsvis ska börja producera material januari 2018. 2019 planerar de att bygga sin första större, vinstdrivande anläggning med produktionsstart under början av 2020.

 

Till Swedish Cleantech