Search

Sök finansiering för att lösa klimat- och miljöutmaningar

Har ditt företag en beprövad miljöteknik som kan lösa miljö- och klimatutmaningar utanför Sverige?  Programmet Demo Miljö främjar spridningen av innovativa teknik­lösningar för miljö- och klimat­problem i 14 utvalda länder.

Programmet består av två delar: planeringsbidrag och finansiering för demonstrationsprojekt. Planeringsbidrag kan sökas av ett miljöteknikföretag som vill undersöka en ny marknad för sin produkt medan finansiering för demon­strations­projekt kan sökas av aktörer i projektlandet. Projekt kan genomföras i följande 14 länder:

  • Afrika: Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia
  • Asien: Bangladesh, Kambodja
  • Latinamerika: Bolivia, Colombia, Guatemala
  • Europa: Bosnien-Hercegovina, Serbien, Moldavien, Georgien, Ukraina

Ansök om finansiering och läs mer om programmet Demo Miljö länk till annan webbplats