Search

Smart Cities NY 2018

bild på monter vid smart city-mässan

8–10 maj anordnades konferensen Smart Cities New York 2018. Under två dagar samlades omkring 1 300 deltagare från hela världen för paneldiskussioner, föreläsningar och seminarier. Inom ramen för smarta städer erbjöds svenska företag en möjlighet att etablera kontakter och marknadsföra sig för potentiella kunder och investerare. Samarbetet mellan Energimyndigheten, Swedish Cleantech och Smart City Sweden syftar till att hjälpa svenska företag till ökad export.

Från Sverige deltog bland annat Stefan Swartling, affärsutvecklingsansvarig på LKAB Wassara AB. De tillverkar och säljer produkter och system baserade på vattendriven DTH hammarteknik för borrning i berg och känsliga miljöer. Även företaget eze System deltog på konferensen. De jobbar med att göra mätarsystem och dess data tillgängligt och styrbart via internet. En nordisk monter gav besökarna möjlighet att få träffa svenska företag och höra hur de arbetar.

– Vi har deltagit på liknande konferenser tidigare och jag tycket det är ett bra tillfälle att nätverka med de andra svenska företagen. För oss som verkar i byggbranschen och redan jobbar en del mot USA är det spännande att få en inblick i vad som händer inom vårt område, säger eze Systems Europa-VD och grundare Niklas Zandelin.

Energimyndigheten, Swedish Cleantech och Smart City agerar länk mellan svenska bolag och den internationella marknaden.

– Att delta på konferensen innebar bra nätverkande med kontakter i USA, Europa och Norden. Det var även intressant att prata med svenska företag som har verksamhet i USA. Sverige har ett gott renommé när det kommer till teknik och miljö, berättar Stefan Swartling.

USA är en stor marknad för svenska bolag när det kommer till smarta städer. Under konferensen fick bolagen delta i workshops med temat Hållbar stadsutveckling. På det svenska generalkonsulatet anordnades ett Government Investment Seminar där de svenska bolagen fick pitcha sin affärsidé för en panel bestående av potentiella investerare och experter. Något som var väldigt uppskattat bland deltagarna.

– Jag tror att alla företag mår bra av att få hjälp med att slipa sina idéer. Vid en pitch får man ju feedback direkt av panelen, säger Niklas Zandelin.

Stefan Swartling tror att deltagandet på konferensen kommer generera ökade chanser till export och bättre kontakter med företag, investerare och andra intressenter. Att vara en del av den svenska delegationen under dagarna innebar att flera organisationer samlades till en gemensam aktion, vilket gav möjligheter till samtal med regerings- och myndighetsrepresentanter, nordiska kollegor och andra företag. Svenska och nordiska paradgrenar såsom industri, miljö- och energiteknik samt IT kunde lyftas.

Båda företagen var nöjda med konferensen och de fick med sig intressanta tankar hem.
 
– För LKAB Wassara ser jag en stor potential, liksom för många andra svenska företag. Men det kommer krävas både fokus och långsiktighet för att lyckas, säger Stefan Swartling.

– Något som är intressant med USA är deras kultur och att se hur de jobbar. Konferensen som sådan handlar väldigt mycket om entusiasm. Vi har träffat många entusiastiska människor som verkligen brinner för sin sak, vilket alltid är inspirerande, avslutar Niklas Zandelin.

Till Swedish Cleantech