Search

Resurser från skogen blir framtidens flygbränsle

På RISE utvecklar forskare metoder och tekniska lösningar för att tillverka förnybara bränslen, till exempel flygbränsle av lignin.

Om allt fossilt flygbränsle kunde ersättas med förnybart skulle det vara möjligt att halvera flygets klimatpåverkan. Att få bort allklimatpåverkan från flyget är svårt, bland annat på grund av den så kallade höghöjdseffekten som innebär att flygplan som flyger över 10 000 meter påverkar klimatet annorlunda och bidrar till högre andel utsläpp.

Globalt sett finns även en annan begränsning, nämligen att biomassan helt enkelt inte räcker till för att byta ut allt bränsle inom flyget samt även sjöfarten och vägtrafiken. För svenskt flyg är möjligheterna däremot större.

Artikel från RISE om framtidens flygbränslelänk till annan webbplats