Search

RE:Source: Verktyg för bedömning av resurseffektivitet

Sök stöd för att utveckla verktyg som kan bidra till mer resurseffektiva och miljömässigt hållbara produkter eller tjänster.

Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka fem miljoner kronor.

Utlysningen syftar till att stödja utveckling, utvärdering och/eller implementering av verktyg för en kvantitativ bedömning av resurs­effektivitet för produkter och tjänster.

Beviljade projekt förväntas reservera arbetstid motsvarande fem arbetsdagar för möten och samverkan med övriga inom utlysningen beviljade projekt.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 15 november 2018 och som längst pågå till 31 maj 2020.

Sista dag för ansökan är 29 augusti 2018

Stöd för att utveckla verktyg som kan bidra till mer resurseffektiva och miljömässigt hållbara produkter eller tjänsterlänk till annan webbplats