Search

RE:Source: Styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

Sök stöd för projekt som syftar till att förbättra befintliga styrmedel och därigenom kan bidra till ökad resurseffektivitet och miljömässig hållbarhet för produkter.

Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten,Vinnova och Formas cirka fyra miljoner kronor.

Utlysningen syftar till att stödja framtagande av beslutsunderlag för utveckling av befintliga styrmedel avsedda att påverka utformning av produkter för att uppnå ökad resurseffektivitet över produkters hela livscykler.

Beviljade projekt förväntas reservera arbetstid motsvarande fem arbetsdagar för möten och samverkan med övriga inom utlysningen beviljade projekt.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 15 november 2018 och som längst pågå till 31 maj 2020.

Sista dag för ansökan är 29 augusti 2018

Stöd för ökad resurseffektivitet för produkterlänk till annan webbplats