Search

Pilotprojekt – cirkulär ekonomi

Du kan söka utvecklingsstöd från Tillväxtverket för insatser av pilotkaraktär som stärker företagens konkurrenskraft och som samtidigt bidrar till utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Medlen från utlysningen kan användas till insatser som:

  • stödjer företagens affärsutveckling och utveckling av värdekedjan (från råmaterial, produktion, distribution, till användning och återvinning),
  • produkt- och affärsutveckling,
  • minskat resursberoende genom effektivisering av produktionsprocesserna.

Sista dag för ansökan är 1 november 2018.

Pilotprojekt – cirkulär ekonomilänk till annan webbplats