Search

Phoenix BioPower utvecklar ny biokraft

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft.Tekniken, kallad BTC (Biomass-fired TopCycle), är en kraftvärmeteknik som kan producera både elkraft till elnätet och värme till exempelvis ett fjärrvärmenät.

Enligt bolaget ska den nya tekniken ha en halverad bränsle­förbrukning jämfört med dagens anläggningar och 40 procent lägre produktionskostnad. Tekniken utvecklas för att använda avfall från skogs- och jordbrukssektorerna som bränsle. På detta sätt utnyttjas resurser effektivare och ingen ny mark behöver tas i anspråk för produktion av bränsle, till exempel mark som behövs för matproduktion.

Artikel om Phoenix BioPowerlänk till annan webbplats