Search

Nytt verktyg visar föroreningar

I Norrköping har ett nytt verktyg utvecklats, som gör det möjligt att se föreningar som finns i marken. Tanken är att verktyget ska underlätta och förenkla marksanerings­arbetet, exempelvis när ny bebyggelse planeras på gamla industritomter.

Verktyget Earth Autopsy kommer visas på Renare Marks vårmöte, där Norrköpings kommun deltar med en monter.

Artikel Nytt verktyg visar föroreninglänk till annan webbplats