Search

Ny satsning för avancerad rening av avloppsvatten

Regeringen satsar 165 miljoner kronor under tre år på reningsverk som vill installera avancerad rening av avloppsvatten. Pengarna kommer att fördelas via Naturvårdsverket.