Search

Ny och bättre internationell marknadsföring av svenska  miljöteknikföretag

Altered

Från den 3 maj kommer IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Tillväxtverket, att driva och utveckla den internationella webbplatsen swedishcleantech.com.

Tillväxtverket har gett IVL i uppdrag att driva och utveckla den internationella webbplatsen swedishcleantech.com.

På webbplatsen kan köpare och investerare hitta över 1 000 svenska miljöteknikföretag som är sökbara utifrån verksamhetsområde, region, storlek, omsättning och andra relevanta uppgifter. Vi har samtidigt passat på att uppdatera webbplatsens design.

”Under 2017 hade vi över 32 000 besökare på den internationella webbplatsen, vilket var all time high. Nu tror vi att vi kan öka antalet besökare ytterligare, och det kommer att ge de svenska företagen mer synlighet och marknadsföring på stora miljöteknikmarknader, säger Cecilia Ankarstig programansvarig projektledare på Tillväxtverket”.

 

Tillbaka till nyhetsbrevet Trendmejl april 2018