Search

Ny ISO-standard för miljöteknik

SIS, Swedish Standards Institute har varit med och tagit fram en internationell ISO-standard för verifiering av miljöteknik (Environmental Technology Verification, ETV). Företag kan verifiera produkter mot standarden och därmed uppvisa att teknikens miljöprestanda lever upp till standardens krav.

Standarden ISO 14034 har fastställts som svensk standard för att verifiera miljöteknik. En standard för miljöteknik har enligt Swedish Standards Institute, SIS, saknats hos många inköpare som upplever svårigheter med att känna sig säkra på olika miljöteknikers prestanda.

Standarden ISO 14034 har utvecklats för att möta behovet som inköpare har för att kunna lita på olika leverantörers påståenden om just sin miljötekniks prestanda. Särskilt viktigt är detta vid internationell export och import av miljöteknik.

Läs mer om ISO-Standardenlänk till annan webbplats