Search

Ny avfallslagstiftning i Europa

Europaparlamentet har röstat ja till en ny avfallslagstiftning och därmed en omläggning av politiken mot en cirkulär ekonomi i Europa.

Återvinningen ska öka. År 2025 ska minst 55 procent av det kommunala avfallet i EU återvinnas till nytt material. Separata mål slås fast för vissa typer av förpackningsmaterial, som till exempel papper och kartong, plast, glas, metall och trä.

Ny avfallslagstiftning i Europalänk till annan webbplats