Search

Nationell strategi ska sätta fart på biogasen

Nu presenteras en uppdaterad version av branschens eget förslag till nationell strategi för biogasen. Där beskrivs vinsterna med såväl biogas som biogödsel och dessutom presenteras förslag till mål och åtgärder för att säkra en framtida produktion och användning.

Bakom biogasstrategin står Energigas Sverige, Avfall Sverige och en lång rad företag och verksamheter med ett intresse av det fossilfria drivmedlet och ett gödsel som lämpar sig för ekoodling.

Strategin föreslår ett mål om att 15 TWh biogas ska användas i Sverige år 2030, drygt sju gånger mer än den inhemska produktionen under 2016. Vidare vill aktörerna bakom strategin se jämlika villkor mellan svensk och importerad gas, vilket kräver nya styrmedel.

Nyhet om nationell strategilänk till annan webbplats