Search

MistraTerraClean bäddar in smarta sensorer i materialet

Mistra TerraClean utvecklar smarta material. Både på molekylär nivå och genom att bädda in smarta sensorer i materialet. Målet är smarta polymerer som mer effektivt kan rena luft och vatten.

I praktiken kan det handla om att utvinna molekyler som naturen själv har skapat, använda dem som en råvara för att sedan konstruera material som är smarta.

– I varje enskilt fall gäller det att ha koll på vad vi i är ute efter. Om vi ska göra en biobaserad plast måste vi både fundera på hur vi ska få fram rätt egenskaper och på hur de ska kunna konkurrera med dagens fossilbaserade plaster.

Artikel från Mistra Smart kemi ger renare luftlänk till annan webbplats