Search

Mer tillgänglig källsortering nära hemmet

Regeringen har beslutat om förordnings­ändringar om producent­ansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.

Den som idag vill ha förpacknings- och tidningsinsamling nära fastigheten måste betala extra, antingen genom avfallstaxan, genom sin bostadsrättsförening eller via sin hyra.

Nu förtydligar regeringen att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel.

För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025.

Nyhet om tillgänglig källsortering nära hemmetlänk till annan webbplats