Search

Luften i EU har blivit bättre – men inte tillräckligt

En rapport från Europeiska revisionsrätten visar att Sverige har bäst luftkvalité inom EU.

Det stora gap som finns mellan EU:s länder syns tydligt av hur antalet funktionsjusterade levnadsår skiljer sig åt. Där syns också tydligt hur mycket bättre det ser ut i Sverige än i övriga länder.

Anledningen till att vi lyckats så bra med att förbättra luftkvalitén i Sveriges städer är framför allt övergången från småskalig uppvärmning med olje- eller vedpanna där varje hus hade sin egen värmekälla, till fjärrvärme. Även byte till eluppvärmning har spelat en stor roll.

Nyhet om luftkvalité inom EUlänk till annan webbplats