Search

Lokalt reningsverk i Bolivia har byggts med svensk teknik

I staden Cliza i Bolivia har organisationen Agua Tuya byggt ett lokalt reningsverk med stöd från Sida.

För erningsverket har man använt svensk teknik som med relativt enkla medel och begränsade resurser renar vattnet så pass mycket att det kan användas i jordbruket. Det är avsevärt billigare än att producera dricksvatten. Kostnaden för reningsverket delas mellan kommunen och Sida.

Brist på vatten och på reningsverk är ett enormt problem i Bolivia, och problemet växer i takt med klimatförändringarna. Ungefär 50 procent av bolivianerna har något slags avlopp, men bara 11 procent av spillvattnet renas. Det skapar miljöproblem och bidrar till att sprida sjukdomar.

Nyhet från Sida om lokalt reningsverk i Bolivialänk till annan webbplats