Search

Lars Stigsson är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Lars Stigsson är innovatör och grundare av SunPine i Piteå. Den teknik han ar utvecklat är ett viktigt steg i kedjan för att omvandla råtallolja till bland annat förnybar diesel och bensin.

Priset delades ut vid Svebios årsmöte den 10 april. Stipendiet består av 10 000 kronor och delas varje år ut till en person som genom forskning, innovation eller företagsutveckling gjort en betydelsefull insats för att främja ökad bioenergianvändning på ett miljövänligt sätt.

Pressmeddelande om Jan Häckners bioenergiprislänk till annan webbplats