Search

Konceptutveckling av nya energiinnovationer och affärsfokus

Syftet med utlysningen är att bidra till ett framtida hållbart energisystem. Stödet kan sökas för att utvärdera konceptets energirelevans och dess kommersiella potential samt för att säkerställa de mest grundläggande hörnstenarna för en fortsatt utveckling och kommersialisering.Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.

Läs mer om utlysningenlänk till annan webbplats

Ansök senast 12 december 2017