Search

Klimatklivet delar ut 700 miljoner kronor fram till 2020

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet.

Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar.

Vad ska klimatstödet gå till? 

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. En lokal investering kan till exempel göras i en stad, i en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen.

Vem kan söka?

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Det är möjligt att både söka som ensam aktör och tillsammans med andra samarbetspartner.

Exempel på åtgärder som kan få stöd?

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan också vara stöd till energieffektiviseringsåtgärder, förnybar energi, fjärrvärme- och fjärrkylasystem, utnyttjande av avfall samt energiinfrastruktur.

Stödet kommer att gå till de åtgärder där investerade medel ger störst klimateffekt. Åtgärder som får stöd ska vara mer ambitiösa än vad lagen kräver och stöd kommer inte att ges till åtgärder som är lönsamma utan stöd vid investeringstillfället.

Hur söker man?

Du söker medel genom att skicka in en ansökan till din länsstyrelse via ett digitalt ansökningsverktyg. Du kan förbereda din ansökan genom att gå igenom de frågor som ska besvaraslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i ansökningsverktyget.

Kommande utlysningar under 2017

10 mars - 3 april 2017
Beslut planeras till juni.

7 augusti - 9 september 2017
Beslut planeras till november.

November 2017, datum inte satta ännu
Beslut planeras i början av år 2018.

Vill du veta mer?

Läs mer om Klimatklivet och hur du ansöker på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Kontakta Naturvårdsverket om du vill veta mer om deras arbete med Klimatklivet.

Skicka e-post