Search

Klimatförändringar ger många möjligheter för Cleantech

Altered

Det är ingen tvekan om att klimatförändringarna innebär ett hot för framtiden. Men de som börjar arbeta för klimatsäkring och förändrade klimat­vänliga affärsmodeller har många nya möjligheter. Det menar Johanna Giorgi, ansvarig för hållbarhet på Tillväxtverket.

Det faktum att klimatet på jorden förändras kan lätt upplevas som ett hot. Men för att möta klimatförändringarna behöver vi se på vårt sätt att leva och vårt sätt att göra affärer på helt nya sätt. Och det ger stora möjligheter för dem som ligger i framkant.

– Enligt en SOU-rapport kommer det att kosta mellan 140 och 200 miljarder att 100-årssäkra Sverige för effekterna av klimatförändringarna, säger Johanna Giorgi. De företag som hittar lösningarna kommer att bli framgångsrika.

Det handlar om allt från att skydda Göta älvdalen och Göteborg från en två meters vattenhöjning, till att snösäkra svenska skidorter.

Johanna Giorgi har låtit ta fram en rapport som handlar om vilka klimateffekter vi kan vänta oss och hur det kommer påverka företagen.

– Mycket känner man igen, men man kan också se att insikterna hos företagen är ganska skrala, säger hon. Det är naturligtvis en utmaning för ett mindre företag som kämpar med den dagliga verksamheten, att försöka få tiden att räcka till för att ta fram långsiktiga planer för framtida förändringar.

– Men för många företag kommer analysen för vad som behöver göras helt naturligt, säger Johanna Giorgi. Om man jobbar med snö, så märker man snabbt om säsongen blir kortare och då anpassar man sig efter det. Det handlar mer om anpassning än om strategi.

En annan trend som hon ser under den kommande tiden är ett starkare företagsfokus mot cirkulär ekonomi. Något som kommer att ändra såväl företagens affärsmodeller som produktionsmetoder.

– Vi tar en borrmaskin som exempel. Det finns en borrmaskin i de flesta hem, men samtidigt sägs det att den bara används 15 minuter under hela sin livstid. I den cirkulära ekonomin så kommer många i stället att dela på en borrmaskin som då kommer att användas betydligt längre tid än en kvart. Det ställer helt nya krav på kvaliteten och vilka material som används, i synnerhet som tillverkaren kanske hellre vill sälja tjänsten borrmaskin än produkten borrmaskin.

Johanna Giorgi tror att många företag gärna vill börja leverera en tjänst och inte bara en produkt.

– Det räcker med att se på de stora biltillverkarna. Alla håller på med projekt där man testar olika varianter av bilpooler. Det finns system där man som kund kan välja bilar av olika storlekar för olika behov. Det finns även bilpooler där man tar en bil på gatan och kör dit man ska, sedan plockar en annan kund upp den och kör vidare.

– De här idéerna har funnits länge, men det är först nu vi har ett gränssnitt, det vill säga våra mobiltelefoner, som gör det praktiskt för den enskilde att delta i den cirkulära ekonomin.

Planen är att arbeta med olika branschorganisationer för att ta till sig informationen tillsammans och utifrån det fundera ut vilka verktyg som behövs och vad Tillväxtverket kan tillföra.

Tillbaka till nyhetsbrevet Trendmejl april 2018