Search

Innovationstävlingar miljöteknik - Vinnova

Vinnova vill stimulera till innovationstävlingar i testbäddar. Har du behov av nya innovativa lösningar inom miljöteknikområdet eller representerar du en testbädd där en spännande innovationstävling kan arrangeras?