Search

Innovationer för hållbar materialanvändning: Utveckling och demonstration

Syftet med utlysningen är att stödja utveckling och demonstration av innovationsbaserade lösningar som ska kunna bidra till en hållbar materialanvändning. Utlysningen riktar sig till företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor, med verksamhet i Sverige.

Läs mer om utlysningenlänk till annan webbplats

Ansök senast den 6 februari 2018