Search

Idéprojekt - förebyggande av avfall

Utlysningen syftar till att möjliggöra prövning av idéer till nyskapande lösningar som har potential att kraftigt bidra till förbättrad materialeffektivitet och minskade avfallsmängder. Utlysningen riktar sig till företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor, med verksamhet i Sverige.

Läs mer om utlysningenlänk till annan webbplats

Ansök senast den 6 februari 2018