Search

Hur går transportomställningen till fossilfrihet?

Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket har tagit ett paket på 31 indikatorer. De ger en samlad bild av hur omställningen av transportsektorn går, samt hur andra relevanta samhällsmål och områden utvecklas. På flera områden går utvecklingen åt rätt håll.

Indikatorerna visar bland annat på att utsläppen av växthusgaser från transportsektorn minskat, men mer arbete och fler åtgärder kommer att behövas för att vi ska kunna nå målet.

Brett samarbete för omställningen av transportsektorn
Indikatorerna publiceras inom ramen för samordningsuppdraget för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, SOFT.

Indikatorer som kunskaps- och beslutsunderlag

Indikatorerna redovisas i två underlag: ett med indikatorer som följer transportomställningen och det andra innehåller indikatorer för att följa andra relevanta samhällsmål och områden som kan påverka eller påverkas av arbetet inom SOFT och transportomställningen. Många av indikatorerna publiceras i andra sammanhang, medan andra är helt nya. Samtliga indikatorer bygger på befintlig statistik.

Nyhet om indikatorer för transportomställning på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Indikatorer i SOFT som följer upp transportomställningenlänk till annan webbplats

Indikatorer i SOFT för att följa upp andra samhällsmål och transportomställningenlänk till annan webbplats