Search

Forsknings- och innovationsprojekt inom solel

Energimyndigheten utlyser totalt 30 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt inom programmet El från solen. Projekten ska bidra till ökad utbyggnad av solel i Sverige, svenska solelinnovationer eller stark svensk forskning inom solelområdet.

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till programmets mål.

Läs mer om utlysningenlänk till annan webbplats

Ansök senast den 28 februari 2018