Search

Forsknings- och innovationsprojekt inom avancerad tillverkning - SMART

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.

Läs merlänk till annan webbplats

Ansök senast 9 Mars 2018